Monday, 30 March 2020 00:56

Gihagit namo ang mga kabatan-onan nga magpuyo sa ilang tagsa-tagsang balay

Written by

Ang Oro Youth Development Office (OYDO) ug Oro Youth Development Council (OYDC) nagtipok sa mga giya aron mahimong produktibo kita sa atong mga panimalay.

Utrohon namo — atong ginahangyo atong mga kabatan-onan nga magpuyo sa balay kung wala kini importante nga lakaw sa gawas. Magtinabangay kita sa pagluwas sa atong siyudad kontra COVID-19.

Daghang salamat!