Tuesday, 07 September 2021 00:49

Persons Who Use Drugs (PWUDs)

Written by

Base sa mga interbyu sa mga Persons Who Use Drugs (PWUDs), ilang mga pamilya, ug mga service provider, nahibal-an nga adunay mga pipila ka mga babag alang sa mga PWUD nga maka pangayo ug tabang.

Kauban niini ang mga sayop nga tinuohan; ug isa niini ang sayop nga pag too nga pagbuot ra nga hunungon ang gikinahanglan aron makabangon ang mga PWUD.

Pero kani usa ra ka haka-haka. Walay lugar ang mga haka-haka sa kayuhan sa isa ka PWUD. Tuduluan nato atong mga kaugalingon ani ug ipaambit sa uban!

#ShareFactsOnDrugsSaveLives  

See less